HET PROJECT VOLDOET AAN ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE DOELSTELLINGEN:

1.    Het project versterkt de saamhorigheid, de sociale cohesie. Het levert een bijdrage aan vitale dorpen en kleine kernen op sociaal en economisch gebied

2.    Het project geeft een impuls aan de circulaire economie, het versterkt hergebruik van materialen en grondstoffen

3.    Het project verbetert de kwaliteit van de recreatie en het toerisme in de Achterhoek

4.    Het project heeft te maken met (h)eerlijke streekproducten en levert een bijdrage aan de Heerlijckheid Achterhoek

5.    Er samenwerking met andere projecten binnen de Achterhoek

6.    Het is een grensoverschrijdend project waarbij er samenwerking is met LEADER gebieden over de grens

DAARNAAST VOLDOET HET PROJECT AAN ALLE ONDERSTAANDE CRITERIA:

1.    Er is draagvlak voor: het initiatief komt aantoonbaar van onderop

2.    Het is een origineel project, dat innovatief is voor de Achterhoek

3.    Het project voegt iets toe: het biedt meerwaarde voor de Achterhoek

4.    Er is sprake van samenwerking

5.    Het project zorgt voor overdracht van kennis en ervaring

6.    Het project is haalbaar

7.    Het project levert waar voor het geld