Forum Lagerhuis

Verslag van het Lagerhuis tijdens de Horeca Talenten dag 2018 te Ulft.

 

Tijdens de Horeca Talenten dag 2018 is er een Lagerhuis georganiseerd door SHA (Stichting Horecatalent Achterhoek) waarbij Horeca, KHN, regionaal MBO Onderwijs en vakbond FNV met elkaar in discussie zijn gegaan over de onderstaande stellingen. Deze stellingen zijn gerelateerd aan de personeelsproblematiek die in de horeca branche speelt. Hieronder een uitwerking van de stellingen.

 

1. Voor de horecamedewerker van de toekomst is ons huidige onderwijssysteem niet toereikend.

 • Hoe verandert onze bedrijfstak en wat vraagt dat van onze medewerker
 • Hoe spelen we in op de grote arbeidsmarktmobiliteit?
 • Kan het onderwijs snel genoeg inspelen op de veranderingen, wat verwachten we van het onderwijs; en wat kunnen we zelf doen?
 • Moeten wij als praktijkmensen nog meer tijd en energie in onze leerlingen stoppen?
 • Specialisatie in scholing wordt gemist zodat het laatste stapje gemaakt kan worden. Selectie voor niveau 4 is minimaal. 
 • Verwachtingsmanagement. Stellen we niet te hoge verwachtingen aan het onderwijs?

 • Leerlingen worden opgeleid tot aankomend vakman/vakvrouw. Er moet een traject voor daarna bedacht worden. Er wordt teveel in wasstraatmodel gewerkt. Meer vrijheid om te experimenteren. Meer diversiteit op scholen in samenwerking met bedrijfsleven. 
 • Niet alle onderwijssystemen zijn toereikend. Een andere manier van scholing en ontwikkeling is nodig. Misschien wel ont-scholing…..
 • Niet eens met de stelling:
 • Graafschap: Er zijn zaken verandert die de stelling ontkrachten, niveau 4 is ook echt niveau 4. Specialisatie is recent, sinds 2 jaar, opgestart. Indien je opleiding hebt afgerond dan ben je als student aankomend vakman, echter dient er een vervolg op te komen.
 • Systeem is toereikend: onderwijs moet de ruimte zoeken, 4 a 5 ROC’s gaan meer experimenteren. Tevens dient er meer ingezet worden op samenwerking met de horeca.

 

2. Een professionele bedrijfstak begint bij een professionele ondernemer!

 • Denken we voldoende na over onze strategie, onze formule en ons personeel?
 • Komen we toe aan vooruitkijken naar de langere termijn of zijn we day tot day bezig met de lopende zaken?
 • Hebben we voldoende zicht op ontwikkelingen in de branche en aangrenzend?
 • Hoe zorgen we als ondernemer dat we bij blijven?
 • Hebben we wel ruimte en middelen om up to date te blijven

 

 

 • Scholen hebben vooral een goed netwerk opgebouwd. Mensen in de juiste richting duwen. De samenleving is nu dat werken leuk moet zijn en daar moet school in meegaan. Pro actief leerlingen aan de hand meenemen. We moeten professioneel zijn als stakeholders etc. voor de toekomst. Professionaliteit om voorwaarden te scheppen en te leren.  
 • De bedrijfstak heeft zeker profijt bij professionaliteit. Er moet een basis zijn waar we uit moeten putten. Iedereen loopt achter de feiten aan en dus er worden dingen gemist. 
 • Er verandert zoveel en zo snel. Vanuit school gaan leerlingen het bedrijfsleven in, ze denken heel anders. De nieuwe generatie wil niet meer wat men vroeger wilde. Daar moet een bedrijf in mee ontwikkelen. 
 • Er wordt verwacht van een ROC om professionaliteit te stimuleren. Als een bedrijf niet professioneel is worden er geen leerlingen geplaatst. 
 • Professioneel kan je ook zijn als je niet geschoold bent.
 • Niet eens met de stelling:
 • Studente/onderneemster heeft kleine lunchroom>  het is een leerproces maar betere ondersteuning hierbij is gewenst. Je kunt ook gewoon beginnen en met vallen en opstaan om richting een professional te gaan.
 • Een deel van de horeca is niet professional maar dit hoeft niet erg te zijn.
 • De stelling is niet goed, iedere ondernemer wil professional zijn/worden. Onderwijs en horeca staan tegenover elkaar echter moeten we samen professioneler worden. Bottom line: onze eigen sociale kompas, gesprekken met bedrijven die niet professioneel werken. Er ontstaat wel veranderdruk op de bedrijven die anders moeten gaan opereren, bijv. een 4 daagse werkweek.
 • We moeten oppassen dat we niet teveel in regels denken, echter denken in mogelijkheden passend bij de nieuwe generatie en/of de individuele student.

3. Over 10 jaar koken restaurants niet meer zelf en haal je je eten bij een counter!

 • Wordt ambachtelijk koken niet een niche in de horeca?
 • Steeds meer grote formules, die ontkoppeld koken. Wat betekent dat voor wat het personeel moet kunnen?
 • Denken we dat het zover komt?
 • Hoe kunnen we het vak van gastheer gastvrouw aantrekkelijk houden
 • Kunnen we nog wel ambachtelijk koken met de huidige regelgeving?
 • Als de dalende lijn van personeel etc. doorzet dan koken we over 10 jaar in restaurants niet meer zelf.
 • We gaan wel minder naar de restaurants toe voor avondje uit. Dat komt door personeelstekort, blurring etc. Ontwikkeling van formulebedrijven zet door. Het aantal horecamomenten groeit. 
 • Het gaat voor een deel wel gebeuren. Kwaliteit leveren op verschillende eet momenten wordt anders. 
 • De bediening wordt het kind van de rekening. De beleving wordt minder. In de toekomst wordt het gros van de medewerkers op gedrag geselecteerd i.p.v. opleiding. Gedrag wat meer past bij de uitstraling van het bedrijf. Het bedrijf gaat zelf opleiden.
 • Mensen die het goede gedrag vertonen moeten daar ook voor beloond worden. Dat zijn de pareltjes. Maar daar gaat het niet alleen om, naast gedrag moet er wel degelijk een opleiding zijn. Als we dat niet willen worden we de middenmaat. Mensen gaan wel meer buitenshuis eten maar het moet snel, gezond etc. Digitaal eten bestellen hoeft niet slecht te zijn maar het mag niet de knieval zijn.  Alles draait om beleving. Proberen een goede combinatie te maken. De markt bepaalt of je wel of niet blijft koken met beleving of dat de klant langs de counter gaat.
 • Scholieren blijven ook niet in de regio. Ze studeren hier, maar werken in de randstad.
 • Niet eens met de stelling:
 • Over 10 jaar zal er nog steeds ambachtelijk gekookt worden ondanks nieuwe bewegingen/ontwikkelingen. 
 • Enorme vraag naar koks, dus wellicht is de stelling wel waar. Koken moet weer aantrekkelijk gemaakt worden. Horeca moet juist inzetten op beleving en koken omdat gasten steeds meer uit eten willen gaan. Er komen meer eetmomenten, gasten willen alles 24/7, hier moeten opleidingen op inspringen.
 • Gastheerschap is zeker net zo belangrijk als de kwaliteit van het eten. Passie voor het vak is essentieel. Wat straal je uit als gastheer naar de gast. Ondanks robotisering wordt/kan er niet worden bespaart op beleving en gastheerschap, echter is het niet tegen te houden. Techniek is ook een onderscheidend vermogen.

4. In de horeca kun je carrière maken!

 • Is dat zo?
 • Wat kunnen we doen om onze medewerkers meer loopbaanperspectief te geven (binnen en buiten de bedrijfstak) en zo aantrekkelijk te blijven voor de instroom?
 • Waarom wisselt de gemiddelde medewerker na ongeveer 2 jaar van werkgever?
 • Wie heeft er nagedacht over een soort opleidingstraject voor zijn mensen?
 • Als we het personeelsprobleem echt willen aanpakken moeten we als bedrijfstak zelf aan de slag.
 • Trefwoorden: opleiden en trainen, in dialoog gaan met je mensen, coachen, flexibiliteit bieden, goede werksfeer bieden, inspireren, arbeidstijden enz.
 • Zijn onze beloningen goed genoeg? Zijn er andere satisfieres Zijn onze arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk genoeg voor de jonge generatie, wat wil de jonge generatie? Is geld bepalend of zijn dat andere factoren
 • Nieuwe wegen: koks/ gastheren uit het buitenland, zij-instromers, enz.
 • Inleven in de wereld van de jongeren/ langdurige contracten, waar maken we de jeugd blij mee, wanneer zijn we aantrekkelijk?
 • Binnen deze stelling was geen duidelijk meningsverschil te constateren. 
 • We moeten bestempelen of het een probleem is. We moeten andere wegen bewandelen om mensen te triggeren. Mensen willen leuk werken en niet altijd werken. Het is het probleem van bedrijfsleven en ondernemers. Meer faciliteiten bieden aan verschillende doelgroepen om op te leiden. Samen moet dat opgepakt worden. 
 • Aantallen kwantiteit; horeca is daarin niet uniek. Kijk naar installatietechniek, geen mensen te krijgen.
 • We mogen weer stapelen, opleiding na opleiding.
 • Er zijn minder jongeren die een bijbaan in de horeca zoeken. Veel zoeken een bijbaan die aansluiten bij hun opleiding. Dus kiezen minder voor de horeca. 
 • Bedrijfstak is primair regievoerder maar niet meer alleen voor mensen tot 25 jaar. Er komen ook instromers van 40+. Daarom krijg je meer te maken met verschillende maatschappelijk instanties. 
 • Je moet al starten op het VMBO met het inspireren van scholieren. Je kunt als bedrijfstak hier het initiatief in nemen. 90% van de werknemers in de horeca is niet beroep opgeleid dus horeca moet zelf anders om gaan met het personeel: opleiding, werktijden en loon. Kijk als horeca ook meer naar de studenten en scholieren om deze beter op te leiden en te motiveren. Deze groep wordt echter steeds kleiner dus de horeca moet van de supermarkten “winnen” en parttimers aantrekkelijke banen bieden in de horeca.
 • Scholen zouden zich meer als bedrijf moeten gedragen op het vlak van marketing en het aantrekken van nieuwe studenten voor horeca gerelateerde opleidingen.

 

 

5. Welke afspraken hebben jullie gemaakt met de regionale opleiders

 • Meer jarenplan, voor meer personeelsleden dan alleen studenten
 • Student, leerling of stagiaire een toevallige invulling
 • Centraal vaartechniek in een sociaal acceptabele omgeving
 • Weer tijd voor een project a la het Gastheerschap?

6. Hoe gaan we om met de wereld van Social media?

 • Moeten we wel of niet reageren op alles wat er over ons op internet verschijnt?
 • Wat zijn de spelregels voor uw medewerkers? Hebt u spelregels?
 • Wat doet u met negatieve reviews?
 • Hoe gaat u in uw bedrijf om met reviews? 
 • Vindt u ook dat iedereen tegenwoordig een soort culinair journalist is?